Danh mục

Đặt hàng nhưng chưa nhận được email hay tin nhắn xác nhận đơn hàng thành công?

Cập nhật lần cuối: 9 August, 2023

Khi đơn hàng được đặt hàng thành công, bạn sẽ nhận ngay tin nhắn hoặc email, bạn kiểm tra thông tin email xác nhận đặt hàng qua tất cả các hòm thư (kể cả hòm thư spam). Nếu vẫn chưa thấy được thông tin xác nhận đơn hàng qua tin nhắn hoặc email bạn nhấn "tư vấn viên" hoặc liên hệ số 18006035.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Các câu hỏi liên quan
    Liên hệ với chúng tôi!