Danh mục

Thông tin của tôi có được bảo mật khi đăng ký thành viên không?

Cập nhật lần cuối: 11 May, 2022

Công ty chúng tôi với tiêu chí đặt dịch vụ và bảo mật lên ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của bạn. Thông tin của bạn trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi bạn hoàn thành quá trình đặt hàng, bạn sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Bài viết có hữu ích cho bạn không?
Các câu hỏi liên quan
    Liên hệ với chúng tôi!